باشگاه چلسی د ر نظر دارد تا با پیشنهادی بازیکن فرانسوی / الجزایری ناپولی را جذب کند .

 

به گزارش چلسی نیوز / فوزی غلام مدافع ناپولی که سابقه همبازی بودن با کورت زوما مدافع کنونی و تنومند چلسی را در سنت اتین را دارد مد نظر باشگاه های بزرگ اروپایی قرار گرفته است که یکی از جدی ترین این پیشنهادات را باشگاه چلسی ارائه کرده است .

 

این بازیکن 25 ساله که توانایی بازی در پست دفاع چپ را نیز دارد می تواند برای چلسی بسیار مفید باشد تا در دفاع استحکام بیشتری پیدا کنند . هر چند باشگاه نالپولی نشان داده است که به سادگی به تیبم های دیگر بازیکن نمی دهد چرا که پس از ماه ها مذاکره راضی به فروش کولیبالی مدافع خود به باشگاه چلسی نشد اما حال آبی ها امید وار هستند تا فوزی غلام را جذب کنند .