گاس هیدینگ سرمربی موقت تیم چلسی که کارش با این تیم به پایان رسید در آخرین کنفرانس خبری خود حاضر شد 

هیدینگ که در آخرین کنفرانس خبری این فصل و دوران مربیگری اش شرکت کرده بود در ابتدا گفت : این یک اتفاق ناراحت کننده نبود و کسی اشک نریخت من مطمئنم که در آینده بازخواهم گشت اما نه در نقشی که در معرض عموم باشد بلکه در نقشی پنهان و در رشد و آموزش جوانان آکادمی کمک می کنم پس بنابراین من این را یک خداحافظی نمی دانم . 

هیدینگ در مورد فصل بعد و وضعیت چلسی گفت : من با اطمینان می گویم که آن ها فصل بعد به نقطه ای که بودند باز خواهند گشت و برای فتح جام رقابت خواهند کرد و یا در رتبه های دو و سوم قرار گیرند البته این کار آسانی نیست زیرا در این فصل دیدیم که چه تیم های خوبی در لیگ وجود دارد مانند لستر ، وستهام و تاتنهام و ...

این سرمربی هلندی در پایان در مورد تمدید قرار داد تری گفت : من خوشحالم که تری و باشگاه در حال مذاکره هستند و من نمیتوانم حدس و گمانی بزنم اما امید وارم در نهایت نتیجه حاصل شده باعث خوشحالی هواداران شود . اگر چه جان 35 سال دارد اما هنوز از نظر جسمی و روانی آماده بازی است .