استیو هالند دستیار کونته در چلسی قرار است به عنوان مربی به کادرگرت ساوتگیت ، سرمربی تیم ملی انگلیس کمک کند .

 

به گزارش دیلی میل ، ساوتگیت می تواند تا انتهای فصل هالند را به طور کامل در اختیار داشته باشد اما تا آن زمان هالند این دو پست را در چلسی و تیم ملی انگلستان به صورت همزمان دارد .

هالند از سال 2009 در چلسی بوده و دستیار سرمربیانی مانند : ویلاش بواش ، دی متئو ، گاس هیدینگ ، مورینیو و ... بوده است .