دو مهره محوری چلسی، مایل به تمدید قرارداد خود هستند.

 

 

در حالی که طی ماه های گذشته، شایعاتی زیادی در مورد آینده کاستا و کورتوا در چلسی شنیده می شد، اما به نظر می رسد، اکنون اوضاع تغیر کرده است. هر دو بازیکن بارها به بازگشت به لالیگا لینک شدند و گفته می شد از شرایط شان در چلسی خیلی راضی نیستند، اما با حضور کونته و نتایج خوب چلسی، تصمیم این دو بازیکن هم دچار تغییر شده است.

 

طبق اعلام تلگراف، کونته پیش تر به این دو بازیکن اعلام کرده بود که در مورد آینده شان صبر کنند و زود تصمیم نگیرند. حالا با رابطه خوبی که کونته با بازیکنانش ایجاد کرده و روحیه تیمی به وجود آمده در چلسی، نظر این دو بازیکن تغییر کرده و هر دو حاضرند قراردادهای خود را تمدید کنند. قرارداد فعلی این دو بازیکن تا سال ۲۰۱۹ اعتبار دارد که قرار است بحث برای تمدید قرارداد، با شروع سال جدید میلادی، آغاز شود.

 

گفته می شود کاستا در قرارداد جدیدش از حقوق هفتگی ۱۵۰ هزارپوندی، به دستمزد ۲۰۰ هزار پوندی می رسد، کورتوا هم با ۵۰ هزار پوند افزایش حقوق در هفته، به دستمزد ۱۵۰ هزارپوندی می رسد.