آنتونیو کونته در مصاحبه با Gazzetta dello Sport اظهار داشت که شکست برابر آلمان بزرگترین حسرت وی بوده است
او تصریح کرد:
"تیم ملی ایتالیا تیمی متحد از هر لحاظ بود.گروهی با طرز فکر مثبت و متحد!
پنالتی ها با آلمان مسلما بزرگترین حسرت من در دوران مربی گری ام بود. ما بازی خوبی انجام دادیم. معتقدم اگر آلمان را شکست می دادیم می توانستیم تا پایان پیش برویم. "