تایبوت کورتوا معتقد است به خاطر ناکامی فصل گذشته چلسی فقط مورینیو نباید سرزنش شود.

 

به گزارش چلسی نیوز ، دروازه بان چلسی در گفتگو با DailyMail گفته: 

 

او به من این شانس را داد تا در چلسی بازی کنم. او یک مربی فوق العاده است. گاهی ایراد فقط از مربی نیست که یک تیم موفق نمی شود. اما همیشه او اولین کسی است که مردم نگاهش می کنند. همیشه در فوتبال همین طور است و این موضوع همه جا دیده می شود. وقتی نتایج مطلوب نباشد اولین کسی که باید برود مربی است. اما گاهی هم بازیکنان باید سرزنش شوند. فکر می کنم خود ما هم به عنوان بازیکن در سطحی نبودیم که مانند آن سال که قهرمان شدیم باشد. همه چیز به سرمربی مربوط نمی شود. اما مطمئنا باشگاه بود که باید تصمیم می گرفت و تصمیم بر این شد که او برود. ما هم نهایت سعیمان را کردیم و در نهایت دهم شدیم. این برای چلسی خیلی بد است.