هازارد در گفت و گو با گاردین به تجید از کونته پرداخت و  اعلام کرد :
من گل های زیادی نمی زدم (درفصول قبل) اما او من را به عنوان یک گلزن می دید. کونته با من در خصوص سیستم 3-4-3 صحبت کرد. ما می خواهیم دوباره شانس خود را امتحان کنیم و قهرمان شویم. تغییر سیستم تاثیر داشته است. ما در یورو در مقابل ایتالیا بازی کردیم که از همین سیستم اتفاده میکرد
او تصریح کرد :
من هرگز از چلسی بعد از فصلی دشوار جدا نخواهم شد . اگر روزی قصد جدایی داشتم بعد از قهرمانی با چلسی خواهد بود.