باشگاه چلسی به جان تری پیشنهاد تمدید قرارداد به شروطی را ارائه داده است.

این شرط ها به این صورت است که تری نباید نسبت به نیمکت نشینی اعتراض کند و دستمزد خود را تا حدی کاهش دهد.

همچنین باشگاه هشدار خرید چند مدافع را به کاپیتان داده است.

حال اخبار حاکی از آن است که این مدافع با تجربه تصمیم به قطع همکاری با تیم لندنی دارد و پیشنهاد تمدید قرارداد را رد کرده است.