ادن هازارد از کاپیتانی در تیم ملی بلژیک می گوید.

 

در پی مصدومیت وینسنت کمپانی و  غیبت او در اردو تیم ملی بلژیک، ادن هازاد در حال حاضر کاپیتان شاگردان مارتینز است. با این حال او هنوز هم کمپانی را گاپیتان بلژیک می داند.

 

بازیکن تیم فوتبال چلسی در این باره به Sporza گفت:

 

کاپیتان شدن برای من موضوع خیلی مهمی نیست. حتی وقتی بازوبند را نداشته باشم هم سعی می کنم تا بهترین عملکردم را در زمین نشان دهم. سعی می کنم در زمین مسئولیت پذیر باشم. همه نقش کمپانی را در تیم ما می دانند و او هنوز هم کاپیتان ما است. همه به حرف های او در تیم گوش می کنند.