باشگاه چلسی، گل دیگو کوستا به اورتون را در پیروزی 5-0 ابتدای هفته مقابل این تیم، از بیش از 10 زاویه مختلف در این کلیپ به نمایش گذاشته است.

لینک دیدن فیلم