مصدومیت عضلانی بار دیگر برای کاستا دردسر ساخت!
دیگو کاسا که در اردوی اسپانیا به سر میبرد روز گذشته و امروز در تمرینات تیم ملی کشورش حاضر نشد!
بدین ترتیب شانس بازی وی برای بازی برابر مقدونیه بسیار کم ششده است .
امید واریم دیگو هر چه زودتر به شرایط آرمانی خود باز گردد و کونته را ادامه ی مسیر موقیت در لیگ برتر یاری دهد.
نظر شما چیست؟