در ابتدای مراسم کتی چپمن کاپیتان تیم بانوان توانست بالا تر از فران کیربی و آلوکو و دیوسن توانست عنوان بهترین بازیکن تیم بانوان را کسب کند.
او بعد از دریافت جایزه اینطور اظهار نظر کرد:
"بسیار باعث افتخاره که عنوان بازیکن زن سال چلسی به من اختصاص داده شد و البته من هرگر نمیتوانستم این موفقیت را بدون اعضای تیم کسب کنم"

جایزه دوم این مراسم جایزه بهترین بازیکن جوان فصل بود که به روبن لوفتوس چیک رسید

جایزه ی بهترین بازیکن آکادمی هم به توموری رسید


 

واما جایزه بهترین بازیکن فصل از نگاه هواداران و بهترین بازیکن فصل از نگاه بازیکنان به ویلیان رسید که در این فصل با کمترین نوسان گل های حساسی را برای آبیها به ثمر رساند


بعد از دریافت جایزه ویلیان افزود:
از هواداران بابت حمایت هایشان ممنونم ؛ فکر میکنم فصل بعد بتوانیم برای آنها  عناوین بسیاری را کسب کنیم
در آخر، من رو ببخش ادن ، امسال به من بسپارش رفیق


و در آخر هم جایزه ی بهترین بالاتر از گل ویلیان به کریستال پالاس به گل فصل به ادن هازارد به تاتنهام رسید

ادن هازارد پس از دریافت جایزه بهترین گل فصل: من حساسیت های دربی را میدانم . گل زدن به تاتنهام همیشه چیز خوبیست!