مسئولان باشگاه چلسی بازی خداحافظی کاپیتان تری را لغو کردند و قصد دارند با شروطی از جمله کاهش دستمزد و عدم اعتراض به نیمکت نشینی قرارداد او را به مدت یک فصل دیگر تمدید نمایند.حال باید دید واکنش کاپیتان محبوب آبی ها به این پیشنهاد چیست