نمایش خیره کننده شاگردان کونته در لیگ (بخصوص دیدار برابر اورتون) باعث شده تا در یک آمار عجیب و تامل برانگیز میزان تاثیر مثلث هازارد پدرو دیگو از تمامی مثلث های تهاجمی در اروپا تاثیر گذار تر باشد!