استونز در مصاحبه با فورفور تو اعلام کرد که پیشنهاد منچستر سیتی برایش از پیشنهاد چلسی مناسب تر بوده است
او اعلام کرد :
"آمدن به اینجا احتمالا با سبک بازی من سازگارتر است. در آن دوران چلسی در وضعیت دشواری قرار داشت.دلیل  به آنجا نرفتنم هم همین بود؛  کاری از دست من بر نمی آمد. نمی توانید زیادی پافشاری کنید و من هم نمی خواستم که این کار را برای خودم و هم تیمی هایم در اورتون بکنم. می خواستم برای آن ها، هواداران و باشگاه به بازی کردن ادامه دهم. در اورتون ما همیشه تیمی برنده نبودیم اما زیر آن شرایط دشوار است که می توان بسیاری از چیزها را آموخت. من فقط از حضور در اینجا خوشحالم و دارم از فوتبالم لذت می برم."