در چنین روزی در سال 1998 جان تری اولین بازی خود را برای چلسی انجام داد .

تری در این رابطه با انتشار عکسی از خود در اولین بازیش برای چلسی گفت : در چنین روزی در سال 1998 من کارم را با چلسی آغاز کردم . رویاها میتوانند به واقعیت تبدیل شوند ، اجازه ندهید کس دیگری این را منکر شود .