در این بازی در دقیقه 32 با یک کار انفرادی و از مقابل برداشتن سه چهار بازیکن لیورپول با یک ضربه ی دقیق دروازه لیورپول را باز کرد.
دو تیم بازی فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشتند بهطوری که لیورپول چندین بار در حملات و چلسی چندین بار در ضد حملات تا آستانه باز کردن دروازه یکدیگر پیش رفتند اما درخشش خیره کننده بگویچ و مینیوله مانع از این کار شد . اما سرانجام در دقیقه 93 کریستن بنتکه روی اشتباه فاحش بگویچ دروازه چلسی را فرو ریخت تا بازی 1-1 به پایان برسد.