اسلوان بیلیچ ، سرمربی کروات باشگاه وستهام، به صحبت در گوشی مورینیو با کونته در انتهای بازی چلسی-یونایتد واکنش نشان داد.

 

 

بیلیچ  گفت: «معتقدم کونته منچستریونایتد را تحقیر نکرد. او فقط می خواست که طرفداران، تیم او را به علت برد و عملکرد درخشان تشویق کنند.

 

در کنار زمین، بسیاری از مربیان ممکن است که روی صندلی بنشینند و کاری نکنند؛ اما یک سری از مربیان هم احساسی مانند بازیکنان را دارند. هر کسی مدل کاری خود را دارد. در آن بازی، من چیز عجیب و اشتباهی از کونته ندیدم و او همان کونته همیشگی بود.»

 

پس از سوت پایان بازی چلسی – یونایتد که با برتری ۴-۰ آبی های لندن خاتمه یافت، ژوزه مورینیو به سمت آنتونیو کونتهرفت و درگوشی به وی چیزهایی گفت. کمی بعد فاش شد که مورینیو به کونته گفته است که او با حرکاتش سعی در تحقیر یونایتد داشته است.

 

آقای خاص اعتقاد داشت که کونته پس از گل چهارم چلسی، شادی گل بیهوده ای انجام داده و نیازی به چنان خوشحالی ای نبود و اینکه اقدام او برای تهییج هواداران به تشویق کردن در دقیقه ۸۸، نوعی تحقیر یونایتد محسوب می شده است.