پدرو ،زننده سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر، در مصاحبه ای اعلام کرد چلسی مدعی عنوان قهرمانی است. ا افزود:
"
با این سبک بازی و نمایش درخشان تیم، نشان دادیم که ما همچنان مدعی فتح لیگی جزیره ایم!
پیروز شدن به این شکل همیشه لذت بخش است؛ اما مهمتر از آن حفظ موقعیتمان است. این بازی تمام شده است و حالا باید استراحت کنیم و به فکر بازی با وستهام باشیم.
همه خوشحالیم و این امر طبیعی است. برای این پیروزی تلاش زیادی کرده بودیم و نمایشی عالی داشتیم.
"