اگر سال پیش یا سالیان پیش زمانی که ویکتور موزس به صورت قرضی بین تیم های مختلف شوت میشد به طرفداران چلسی میگفتید این بازیکن روزی ستاره چلسی خواهد بود احتمالا از خنده غش میکردند!
اما حالا دون آنتونیو از موزس هم یک قهرمان ساخته ! 

چند نمونه از حرکات تاثیرگذار موزس در بازی برابر یونایتد را با هم میبینیم.
چند نمونه از قطع توپ,پاس کلیدی و حرکات شاخص او هم در فاز دفاع هم حمله. 

12345