تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی چلسی، طی اظهار نظری عجیب عنوان کرد که تمرینات تیم چلسی زیر نظر آنتونیو کونته کمی حوصله سر بر است.

 

 

 اخبار حاکی از آن است که سرمربی ایتالیایی و جدید چلسی در زمان زیادی از تمرینات، بازیکنان را مجبور می کند که فیلم های آموزشی و تاکتیکی را تماشا کنند.

 

کورتوا گفت: «ما زمان زیادی را صرف تماشای فیلم های مورد نظر کونته می کنیم و در بعضی مواقع این موضوع برای ما خسته کننده می شود؛ البته برایمان خیلی مهم است که بتوانیم دستورات او را به درستی انجام دهیم. کونته از لحاظ غذایی، نوشیدنی و کلیه مسائل مربوط به تغذیه، روش جدیدی را در تمرینات ما اعمال کرده است.

 

کونته در بدو ورود تصمیم گرفت تا به سرعت تاکتیک ها و شرایط مورد نظر خود را در تیم حاکم کند؛ به همین دلیل از ما خواست تا با تماشای این فیلم ها، افکار مورد نظر او را بهتر درک کنیم. این اتفاق باعث می شود تا بتوانیم از نظر تاکتیکی پیشرفت کنیم و به خواسته های او نزدیک شویم.»

 

منبع : ورزش 3