پیش از جدال حساس فردا ی  چلسی و منچستر یونایتد مارکوس راشورد در گفت و گو با وب سایت رسمی این باشگاه مدعی شد که ششرایط چلسی و یونایتد کاملا مشابه است او ادامه داد:
"چلسی ترکیب بسیار قدرتمندی دارد. هر چند آنها کمی نوسان داشته اند ولی در کل تیم خوبی دارند. ولی امیدوارم بتوانیم با یک عملکرد خوب سه امتیاز این بازی را به دست آوریم. زیرا می تواند در ادامه فصل بسیار به ما کمک کند.
شما هرگز نمی دانید بازی چطور پیش خواهد رفت. بنابرین خیلی مهم است که از همان ابتدا بربازی مسلط باشید. بازی های بزرگ برای ما بهتر است.ما باید سعی کنیم آرامش خود را حفظ کنیم و آزادانه بازی خود را انجام دهیم و نگرشی همانند م بازیمان در آنفیلد داشته باشیم. در این بازی تقابل های یک به یک زیادی وجود دارد و اگر عملکرد خوبی داشته باشیم شاید نتیجه بهتری میتوانیم کسب کنیم. ما باید به سختی برای کسب نتیجه تلاش کنیم."