اسکار هافبک برزیلی تیم چلسی با وجود این که فصل خوبی را در این تیم سپری نکرده هر گونه جدایی اش از این تیم را تکذیب می کند . 

اسکار که فصل بسیار بدی را گذرانده خبر از ماندن در چلسی می دهد و می خواهد خودش را به آنتونیو کنته ثابت کند . او در مصاحبه با اسکای اسپرتس گفت : برایم خیلی سخت بود چون در فصل گذشته عمل کرد خوبی داشتم ولی در ابتدای این فصل دچار مصدومیت شدم و زمانی که بازگشتم تیم عملکرد خوبی نداشت و من رو نیمکت نشستم و نتوانستم به سطحی که دوست دارم برسم و امیدوارم فصل بعد جبران کنم . آمدن سرمربی جدید برای بازیکنان خوب است . امیدوارم بتوانم خودم را به سرمربی جدید نشان دهم و خودم را به او تحمیل کنم . آمدن سرمربی جدید مانند نفسی تازه است و همه از این اتفاق خوش حالند .