دلقکوار(بازی با اسم کوچک براوو : کلودیو )! براوو با کرت قرمزش در مقابل مسی سیتی را نبود کرد!


درخشش اوزیل و نخستین هتریکش و شکست تکراری گواردیولا مقابل مسی و یارانش سوژه ی اصلی روزنامه میرر اسپورت!


دخه آ ۰-۰ لیورپول!
اشاره به عملکرد خوب دخه آ