درچنین روزی در مسابقات 1966 در ورزشگاه استمفوردبریج Inter-Cities Fairs Cup

چلسی 2-0 داورسلونا