باشگاه چلسی در نظر دارد تا مدافع پرتغالی رئال مادرید را جذب کند !

 

به گزارش چلسی نیوز و به نقل از میرر : باشگاه چلسی در حال بررسی شرایط این مدافع پرتغالی است تا او را به جمع آبی های لندن اضافه کند . کپلر لیمار ( په په) که قرار دادش در پایان این فصل با رئال به اتمام می رسد و هنوز هیچ پیشنهاد تمیدید قرار دادی دریافت نکرده و در این صورت در انتهای این فصل بازیکن آزاد خواهد شد و چلسی کار سختی برای جذب این بازیکن ندارد .