با توجه به مصاحبه های فراوان کورتوا و علاقه ای که از خود برای بازگشت به مادرید نشان داده است و همینطور جدی دنبال کردن بازی های تورینو توسط آنتونیو کونته این احتمال وجود دارد که در ژانویه و یا تابستان آینده شاهد انتقال کورتوا به تیمی دیگر و جایگزین کردن هارت  باشیم.
حال نظر شما چیست؟
با بازپس فرستاده شدن کورتوا موفق هستید؟
جایگزین کردن هارت شدنی ست؟ آیا هارت پیراهن تیمی بغیر از سیتی را بر تن خواهد کرد؟
آیا سن و سال بالاتر هارت نقطه قوتی برای اوست یا ضعف؟
چقدر احتمال عملی شدن همچین رویدادی وجود دارد؟