طبق سایت رسمی باشگاه چلسی ، 
 آزپیلیکوتا در گفت و گو با خبرنگار چلسی گفت : قطعا برای این کلین شیت کار کرده بودیم 
این که گل نخورید همیشه خوب است
 ماه گذشته گل های بسیاری دریافت کردیم
به عنوان یک دفاع این موضوع برای من جالب نیست
پس کل تیم یک هدف داشتیم ؛ اینکه با هم کار کنیم
ما نیاز داریم که مانند یک تیم باشیم  و مهاجمان ما شانسی پیدا نمیکنند بلکه اون ها به توپ خوب از عقب نیاز دارند تا شانسی بسازند
ما در نیمه اول خوب بازی کردیم و بعد از سیو کورتوآ بازی رو کنترل کردیم
در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و فشار بیشتری اوردیم  و با موقعیت هایی که ایجاد کردیم
دفاع کردنش خیلی سخت بود