بعد از پیروزی دو گله ی آبی ها مقابل هال ویلیان در مساحبه ای کوتاه و مختصر اذعان داشت که آبی ها باید مسیری را که تازه اغاز کردند ادامه دهند او همچنین اعلام کرد گل خود را به مادرش تقدیم کرده است !
"ما کارمان را به خوبی انجام دادیم. در نیمه اول خوب بازی کردیم، اما موفق به گلزنی نشدیم. در نیمه دوم، تمرکز بیشتری بر روی پاس های نهایی مان داشتیم و موفق به زدن دو گل شدیم. به همه تبریک می گویم و اکنون باید به این روندمان ادامه دهیم. بین دو نیمه مربی به ما گفت که با شدت بیشتری به پرس حریف ادامه دهیم و ما به خوبی این کار را انجام دادیم."