به گزارش وب سایت goal آندره شوبرت , سرمربی مونشن گلادبخ , در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که چلسی هیچ بندی برای بازخرید تورگان هازارد ندارد!
این در حالیست که چندی پیش اعلام شده بود که چلسی ۳ ماه برای بازگردادن تورگان فرصت دارد.
این موضوع به هنگام فروختن تورگان مطرح شده بود و منابع مختلف خبری اعلام کرده بودن که تورگان بند باز خرید ۱۵ میلیونی در قراردادش با مونشن گلادباخ دارد!
ظاهرا تنها گذشت زمان مشخص میکند که اظهار نظر آندره شوبرت تا چه میزان صحیح است!