روبن لوفتوس چیک مدعی شده که برای آمدن به چلسی لمپارد الگویش بوده است.

 

به گزارش چلسی نیوز ، با وجود بازی کردن در میانه زمین، لمپارد بهترین گلزن تاریخ آبی های لندن است و توانسته 211 گل برای این تیم بزند. روبن لوفتوس چیک اما در این باره گفته: زمانی که در تیم جوانان بودم و در حال رشد کردن بودم همیشه به لمپارد نگاه می کردم و او الگوی من بود. او هم پست من بود و بازیکن خیلی گلزنی بود. به بازی های او نگاه می کردم و سعی می کردم مانند او گل بزنم.