چلسی تا ۳۱ دسامبر 216 فرصت بازگرداندن تورگان هازارد ,برادر کوچکتر ادن, تنها با 15 میلیون یورو را دارد. در صورت عدم استفاده از این فرصت چلسی دیگر هیچ مالکیت روی این بازیکن نخواهد داشت و گلادباخ بصورت تام الاختیار میتواند با هر قیمتی به هر تیمی تورگان هازارد را به فروش برساند!
از بارسلونا بعنوان جدی ترین تیمی که خواهان وی می باشد یاد میشود!