در این پست بخش های مهم کنفرانس خبری کونته را برایتان آماده کرده ایم

کنفرانس خبری کونته بصورت کامل روز آینده برروی سایت قرار خواهد گرفت 

گزیده ی نکات:

کار ها ی زیادی برای انجام دادن وجود داره ما فقط رو کاغذ تیم خوبی هستیم

 

این مهمه که در دقایق ابتدایی تمرکز کنیم بخصوص در بازی های فشرده مثل امروز

 

ما بعنوان یک تیم میبریم و بعنوان یک تیم میبازیم بازی امروز را در شرایط بدی شروع کردیم در دقایق ابتدایی و این چیز بیگانه ایست برای تیمی مثل چلسی

 

ما لحظات خوب و بدی را خواهیم داشت امید وارم که درکارم لحظات خوب بیشتری نسبت به لحظات بد داشته باشیم

 

تیم در موقعیت خوبی برای بازگشت و ریکاوری ست

باید تمام مربیان و بازیکنان و حتی کارکنان مسئولیت پذیر باشند

 

این خوب نیس که فقط درمورد مدافعان صحبت کنیم باید درباره عملکرد کل تیم صحبت شود!