باشگاه چلسی برای سه سال قرار داد تاد کین را تمدید کرد.

 

به گزارش چلسی نیوز ، رسانه های انگلیسی خبر از تمدید قرارداد مدافع چلسی داده اند. به نقل از این منابع، دو طرف برای تمدید سه ساله به توافق رسیده اند.