رود گولیت در یک برنامه تلویزیونی با گری لینکر درباره چلسی و بازی پیش رو با آرسنال به گفت و گو پرداخت.

گولیت: " باخت چلسی در برابر لیورپول، آن هم در استمفورد بریج برای من بسیار سخت بود. دفاع چلسی در آن بازی منفعلانه عمل می کرد. من کنجکاو هستم رویکرد کونته به بازی شنبه را ببینم. از تابستان تا به این لحظه به نظر من کونته به روش چلسی بازی کرده است نه به روش خودش. فکر می کنم کونته هم چنان به دنبال سیستم مد نظر خودش است، سیستمی که در لیگ برتر کارآمد باشد. هم چنین به دنبال بازیکنانی که بتوانند با آن سیستم ایده های او را اجرا کنند.

 

او نیاز به زمان دارد تا ببیند چه کاری می خواهد انجام دهد و آیا جواب خواهد داد یا نه؟ "