ادن هازارد در مصاحبه با دیلی استار در مورد هموطن خود میچی باتشوایی اظهار نظر کرد:
"او یک مرد عالی است. او در حال فراگیری زبان انگلیسی است و در این راه، من او را کمک خواهم کرد؛ نمی دانم آموزگار خوبی هستم یا نه اما سعی خودم را خواهم کرد. او در تمرینات، از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. با وجود او و دیگو کوستا، ما دو مهاجم بسیار عالی در اختیار داریم. گاهی اوقات با یک و گاهی اوقات با دو مهاجم بازی خواهیم کرد و این موضوع برای او-باتشوایی- کمی مشکل است، چراکه باید از روی نیمکت بازی را دنبال کند، اما او هنوز جوان است و فرصت زیادی برای بازی در این تیم دارد و من مطمئن هستم که او خواهد درخشید."