گل برای چلسی بازم  سسسکککککککک طوفان سسک
بازی آروم شده و کاملا در اختیار چلسیه
پایان وقت اضافه اول با برتری ۴-۲ آبیهای لندن
شروع وقت اضافی دوم

کارت زرد برای داوید لوییز
خطا پشت محوطه جریمه برای چلسی
کوتاه کار میکنند تا زمان بازی سپری شه
پایان بازی با برتری ۴-۲ آبیها