شروع نیمه دوم
یک حرکت در عرض از ویلیان و پاسی که یک اشاره نیاز داشت تا تو پ گل شه تکل ادن هم برای رسیدن به توپ ثمری نداشت
باز هم یک حرکت خشن به روی کاستا که احساس ناراحتی میکنه بنظر میرسه نمیتونه به بازی ادامه بده
خوب به بازی برمیگرده دیگو
یه نفوذ خوب از ادن که سانترش با بی دقتی از کنا دروازه به بیرون رفت
یک ضربه از بازیکنان سوانسی پشت محوطه جریمه که با اختلاف به بیرون میره
یه حرکت عالی و پاس زیبای ادن برای کاستا  که میرفت به گل دوم منجر شه که توپ به کرنر رفت
یک شیطنت از امت که ایوا رو سرنگون کرد . امت تا الان چند بار با کاستا هم درگیر شده
پنالتی برای سوانسی روی ضد حمله و اشتباه تیبو کورتوا
سیگوردسون پشت ضربه ... و گل برای سوانسی در خلاف جهت تیبو کورتوا
گل دوم برای سوانسی اشتباه مسلم کیهیل توپ ربایی مهاجم سوانسی و تک به تکی که کورتوا بهش نه نگفت!
تک به تکی از دست میره برای چلسی  کاستا هم بجای شوت زدن سعی در پنالتی داشت که ناموفق بود
یک شلیک زیبا از اسکار که فابیانسکی ناجی دروازه سوانسی میشه
تصویر اهسته صحنه ی کاستا گویای اینه که یک پنالتی یا حداقل کاشته برای چلسی گرفته نشد
تعویض برای چلسی و آمدن سسک بجای ماتیچ و موزس به جای ویلیان
یک موقعیت خوب برای اسکار که  ضربه ی زمینی او از پشت محوطه به بیرون میره

سوپر گل دیگووووووووووووووووووووووووو روی حرکت عالی اسکار و ایوا و قیچی برگردون فوق العاده دیگوووووووووووو
روی نفوذ موزس چیزی نمانده بود به گل سوم برسیم
تکل عالی کیهیل دروازه مونو نجات داد تا گل سومو دریافت نکنیم
ادن راه افتاده و روی حرکت عالیش چیزی نمانده بود دروازه سوانسیو باز کنه
کاپیتان بنظر مصدوم شده اما بخاطر اینکه وقت بازی تلف نشه  خودشو زمین ننداخت
۴ دقیفه وقت اضافه
باتشوایی به جای اسکار به میدان آمد
فرصت طلایی برای فابرگاس روی حرکت بی نظیر ادن
کارت زرد برای کاپیتان
کاپیتان بنظر مصدوم شده اما بخاطر اینکه وقت بازی تلف نشه  خودشو زمین ننداخت
پایان بازی