با توجه به نادیده گرفته شدن چلسی برای پخش زنده ی ورزشی از شبکه ۳ و ورزش چلسی نیوز در اقدامی داوطلبانه با یکی از سایت های داخلی فصد در پخش مسابقات چلسی در آدرسی ثابت را به میزبانی آن سایت را خواهان است
خبر های تکمیلی در ادامه به سمع شما کاربران چلسی نیوز خواهد رسید !