تیم بانوان چلسی روز گذشته با 6 گل از میهمان خود لیورپول پذیرایی کرد!!!
ترکیب تیم بانوان برای این بازی:
لینداهل،بلاندل،برایت،فلاهرتی،رافراتی، اسپنس،چپمن( C)،آلوکو،کارنی،کیربی
نیمکت ذخیره:
اسپنسر، رافرتی ، بایلی ، بورگس ، انگلند ، دیویسن
در آخر تیم بانوان موفق شد با 6 گل از صدر لیور پول بگذره
گلزنان تیم بانوان در این بازی:

چلسی 6-3 لیورپول

کارنی۹'
کیربی ۲۹' ۶۳'
اسپنس۳۷' ۶۶'
آلوکو43