پس از اظهار نظر هازارد، مدافع انگلیسی چلسی نیز راه ادن را در پیش گرفته و به تمجید از کونته و انتقاد از مورینیو پرداخته است.

کیهیل: "ما به سازماندهی نیاز داشتیم. فصل قبل از آن ما قهرمان لیگ بودیم اما در ادامه به فاجعه تبدیل شدیم. ذهن مربی و هر بازیکن؛ چه کسی که بازی می کرد چه بازی نمی کرد سمت و سوی متفاوتی داشت. ما از نظر تاکتیکی گم شده بودیم."

 

او هم چنین در ادامه به تمجید از کونته و سازماندهی او در تیم پرداخت و اظهار کرد که همه تیم از تفکرات مربی حمایت می کند.