آلوارو موراتا که از بازگشت کاستا به شرایط ایده آلش بسیار خوشحال است اعلام کرد رقابت با کاستا را دوست دارد و برایش هیجان انگیز است!
همچنین ادامه داد:
"هر چه رقابت بیشتر باشد برای فوتبال اسپانیا بهتر است. باید ادامه بدهیم و به خودمان و کارمان ایمان داشته باشیم. او یکی‌ از گل‌های خود را به من تقدیم کرد پس چرا باید مشکلی‌ بین ما باشد. منتقدان می‌‌گفتند که مهاجمان گل نمی‌‌زنند و حالا ما دو تا ۴ گل زدیم."