باشگاه پاریس سن ژرمن تائید کرد، داوید لوئیز صبح امروز، برای آخرین بار در تمرینات باشگاه پاریس سن ژرمن حضور یافت تا با هم تیمی ها و هموطن های خود خداحافظی کند. از جمله بازیکنانی که داوید با آنها مشغول گفت و گویی شده است، تیاگو سیلوا، لوکاس مورا، کوین تراپ و سرگی اوریر بوده است.
لوییز در دو فصل حضور در پی اس جی ۸۹بازی برای آنها انجام داده است