تیم فوتبال چلسی در این فصل برای تقویت خط هافبک انگولو کانته فرانسوی را جذب کرد که خرید بسیار خوبی بود. 

اما آبی پوشان لندنی در تابستان آینده ممکن است 2 تن از مهره های کلیدی خود یعنی فابرگاس و ماتیچ را از دست بدهند که در این صورت برنامه انتونیو کنته جذب راس بارکلی انگلیسی است. 

کنته میخواهد چند بازیکن بومی به ترکیب چلسی اضافه کند که ظاهرا در گام اول بارکلی مورد توجه مربی ایتالیایی  قرار گرفته است.