همانطوز که شاید متوجه هم شده باشید امکان نتایج زنده قوتبال را به منظور سهولت در کار شما دوستان عزیز در جهت کاهش ترافیک مصرفی اینترنت شما بخاطر بازکردن سایت های متعدد به چلسی نیوز اضافه کردیم .
همچنین امکان خرید شارژ سیم کارت اعتباری بصورت مستقیم از چلسی نیوز که چندی پیش از سایت حذف شده بود بار دیگر در سایت قرار داده شد
پیروز و سربلتد باشید