داوید لوییز که در اخرین لحظات دد لاین به حمع ابیها پیوسته بود در دور اول حضور خود در چلسی شماره ۴ را بر تن می کرد اما اکنون با توجه به اینکه سسک پیراهن ۴ را بر تن میکند قرار بر آن شد که لوییز پیراهن شماره ۳۰ را در این فصل بر تن کند.