روزنامه انگلیسی زبان سان اسپورت با تیتری جالب از دد لاین (اخرین روز نقل و انتقالات) استقبال کرد
شوک اول دد لاین : بازگشت لوییز (کونته با ۳۲ میلیون پوند خواهان برگرداندن لوییز
شوک دوم :هایجک:بهترین گزینه(انتخاب) برای ویلشر پالاسه !(انتقال قرضی)