فوری | خوان کوادرادو یک فصل دیگر به صورت قرضی و با مبلغ 5 میلیون پوند و حق خرید 20 میلیون پوندی به یوونتوس پیوست .
جزئیات این خبر تا ساعاتی دیگر کامل خواهد شد