دو تیم چلسی و برنلی از ساعت 18:30 به وقت ایران به مصا یکدیگر رفتند که در پایان بازی با نتیجه سه بر صفر به سود چلسی پایان یافت.

 

ترکیب تیم :

کورتوا ،تری ،کیهیل ،ایوانوویچ ،ازپلیکوئتا ،ماتیچ ، کانته ،ویلیان (موزس) ،هازارد (پدرو) ، اسکار ، کاستا (باتشوایی)

گل ها :

ادن هازارد دقیقه 9 : ماتیچ از میانه میدان توپ را به ادن هازارد که در سمت چپ ایستاده بود پاس داد و او پس از حرکت عرضی توپ را به زیبایی به کنج دروازه فرستاد.

ویلیان دقیقه 42: کاستا پس از طی نصف عرض محوطه جریمه توگ را به ویلیان داد و او گس از حرکت روبه جلو با شوت محکم توگ را به تور دروازه چسبوند.

موزس89: باتشوایی در ضد حمله توپ را به گدرو سگرد و او با یک پاس دقیق موزس را صاحب توپ کرد و او بدون معطلی توپ را محکم به تور دروازه چسباند.

 

آمار بازی :

نمره بازیکنان :

(شرمنده باعث دیر گذاشتن)