لوییس بیکر ، روبن لوفتوس چیک ،سولانکه و چالوبا از تیم چلسی برای شرکت در اردوی تیم زیر 21 سال های تیم ملی انگلیس دعوت شدند.